Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması

 AYNUR ACAR Marmara Belediyeler Birliği Çevre Danışmanı  Doğayı ve çevreyi korumak ve dolaylı olarak iklimi korumak için yapabileceğimiz çok şey var aslında. Doğayı korumak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için fazla çaba harcamaya da gerek yok. Günlük yaşantımızda yapacağımız ufak tefek ...

Gönüllü Karbon Piyasaları

Türkiye’de Karbon Piyasası Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamıyorsa da bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projeler uzun süredir ...

Biyolojik Çeşitlilik

1-Biyolojik Çeşitlilik nedir? (Definition of Biodiversity)   Tanım: 1- Biyolojik çeşitlilik, ya da kısaca "biyoçeşitlilik", bir bölgedeki genlerin, türleri, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.   2- Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin ...