ÇEVRE MÜFETTİŞİ KARAGÖZ!

OKULLAR AÇILIYOR... KARAGÖZ OYUNU BAŞLIYOR…

 

 

Okulumuza hoş geldin Karagözüm...
- Hoş bulduk, Hacı Cavcav...

 

 AMAÇ:
TÜRÇEK kurulduğu 1972 yılından bugüne kadar çevre sorunlarına dikkat çekmiş, bu konuda bir çok çalışma yürütmüş ve sorunun çözümü için özellikle ilköğretim öğrencilerinin eğitimine odaklanmıştır.  2014-2015 Eğitim Öğretim yılın açılmasıyla ilköğretim okullarına yeni başlayan çocukların eğlence ve oyundan öğretime geçişlerinde uyum sürecinin daha erken gerçekleşmesini sağlamak.  Karagöz oyunuyla, çocukların insan – kent, insan - doğa ilişkileri konusunda gözlem yetisini geliştirmek, çocuğu eğelendirerek öğretime hazırlamak amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE,
Karagöz oyununun  hedef kitlesi; İlköğretim okuluna bu yıl yeni kayıt yaptırmış öğrencilerden üçüncü sınıfa kadar olan öğrencilerdir. Oyun sadece İstanbul’da değil. Türkiye’nin farklı illerinde ve ilçelerindeki okullarda da sahnelenecektir.

SENARYO VE SÜRESİ:
Karagöz oyununun senaryosu, çevre ve doğanın temiz tutulması, enerji ve su tasarrufu, orman sevgisi, ambalaj atıklarının ayrıştırılması konularını içeren özel bir çalışmayla hazırlandı. Oyunun süresi 35 dakika dır.

MEKAN:
Oyun, okul idaresinin uygun göreceği okulun veya yakın bölgedeki kültür merkezi salonlarında çocukların doğrudan iletişim kurulabilecek mesafedeki bir alanda olması gerekmektedir. Bu hazırlıklar okul idaresi tarafından yapılacaktır.

HEDEFLENEN KAZANIMLAR:
Eğlence kültürümüzün önemli sanatsal değerlerinden olan; karagöz gölge oyunu, orta oyun ve meddah, bugün genç nesiller tarafından daha az bilinmekte ve giderek unutulmaktadır. Oysa sanatın evrensel barışın anahtarı olduğu insanlık tarihi boyunca bilinmekte ve her dönemde sanatın nesiller boyu yaşatılması için büyük çaba harcanmaktadır. Türk tiyatro sanatında önemli bir mihenk taşı olan Karagöz gölge oyunun yaşatılması,gelecek nesillere taşınması milli bir sorumumluluktur.

Karagöz-Hacivat oyunu çocuklarda;
- Eğlendirerek eğitmek,
- Sanatı sevdirmek.
- Öğrencilerin katılmcı davranışlarını geliştirmek,
- Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak,
- Topluluk davranışlarını geliştirmek,
- Sanatın evrensel özelliği dolyısıyla barışçıl olduğunu anlamak

   gibi önemli kazanımlar sağlayacaktır.

TÜRÇEK, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı süresince; hem kültürümüzün önemli değerini yaşatmak, sanata destek vermek, hem de sanatın evrensel dili, mizah gücüyle genç nesilleri çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.

GEREKÇE:
Son yıllarda bazı kurum ve kuruluşların çevre bilincinin gelişmesi adına hazırladığı ve ilköğretim okullarında dağıttığı bir çok materyalleri uzmanlarımızla değerlendirmekteyiz. Çocukların çevre bilincinin gelişmesi için yapılan iyi niyetli girişimlerin; çocuğun oyun veya eğlence zamanını kısaltarak çocuğun konuya ilgisini artırmamaktadır. Uzmanlarımıza göre, eğitim sadece öğretmenler tarafından verilebileceği bunun dışında özellikle yerel yönetimlerin mühendislik eğitimi almış personelini (çevre mühendisi, orman mühendisi vs.) okullara göndermemesi, bakanlığın da bu konuda önlem alması gerekmektedir. Çünkü okul çocuk için farklı bir yaşam alanı ve biçimidir. İlköğretim okullarına cevre eğitimi vermek için giden kişi/kişilerin ne pedogoji eğitimi, ne de eğitimci deneyimi vardır.  Bu nedenle bu yanlıştan acilen dönülmesi gerekmektedir. Bu okullarda doğru olan öğretmenin eğitilmesi ve onun ilgisinin artırılmasıdır.

KARAGÖZ GÖLGE OYUNU ÇÜNKÜ…
Karagöz gölge oyunu eğlence kültürümüzün ve tiyatromuzun önemli bir değeridir. Her yaşta insanı mizahlarıyla güldüren, eğlendiren ve düşündürmektedir. Karagöz, çocuklar için de bir eğlencedir. Çocukların bir sınıfta çevre dersi için değil birlikte eğlenmek için toplanmaktadır. Bu çocuğu konuya daha çok yaklaştırmaktadır.  Burada çevre eğitim oyunun içindeki mizahlarda saklıdır. Eğer çocuk eğleniyorsa mizahin içindeki bilgiyede ulaşacaktır. Bu da özellikle yeni kayıt olmuş öğrencilerin hızlı bir şekilde okula uyumunu sağlamaktadır.  Sanat bir eğlence aracı olduğu gibi insanlık tarihi boyunca aynı zamanda eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Sanat toplumların dönüşümü ve değişimi için önemli rol oynamıştır. Karagöz gölge oyunu mizahlarıyla çocuğun insan-çevre ilişkini ve değerlerinin oluşmasında yarar sağlayacaktır.

HACİVAT KARAGÖZ HAKKINDA:
Karagöz oyunlarında Hacivat hep okumuş, kendisini bilgili, kültürlü zanneden yarı aydın tipini canlandırır. Karagöz saf, iyi niyetli, temiz kalpli, okuma yazma bilmeyen fakat zeki bir halk adamıdır. Karagöz, Hacivat’ın söylediği sözleri anlamaz ve hep ters cevaplar verir. Bu da oyuna komiklik katar. Hacivat’ın sözlerine saf saf cevaplar vererek, yaptığı kelime oyunlarıyla dinleyenleri güldürmeye çalışır.