DEĞERLİ ÇEVRE DOSTU,

Yaşamış olduğumuz gezegende sürdürülebilir koşullarının her alanda sağlanması ve gelecek nesillere tüketmeden, kirletmeden ve her canlının (türlerin) yaşam hakkına en yüksek seviyede duyarlılık göstererek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yerel, ülkesel veya küresel boyutta çevre politikalarında yer alması gereken, sürdürülebilirlik, karbon yönetimi, enerji verimliliği, inovasyon, yeşillendirme, biyoçeşitllik, iklim değişikliği, atık yönetimi, doğa koruma gibi konularda çalışmalar sürdürmekteyiz.

Geleceğimiz bugündür. Yarına kalacak olanlar, bugünden olumlu veya olumsuz inşaa ettiklerimizdir. Doğal kaynakların su, hava ve toprağın kirlenmesi ve hızla tüketilmesi geleceğe bırakılan önemli felaket olacaktır. Bu gerçeği yaşamamak ve yaşatmamak için, doğa dostu çevre eğitimlerini çok önemli buluyoruz.

Yönetim kurulumuz, bu konuda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. TÜRÇEK, toplumun bilinçlendirilmesi, bilimsel temelli çözümlerin üretilmesi ve çevre politikalarının bu doğrultuda şekillenmesi için yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere gerekli çözümleri sunmakta ve uyarılarını yapmaktadır.

TÜRÇEK, üyeleri, gönüllü ve destekçileriyle çok geniş bir ailedir. Her geçen gün artan katılımlar kurumumuzun hem etki alanını güçlendirmekte, hem de çözüm seçeneklerimizi zenginleştirmektedir. Diğer yandan bu değişim ve gelişmeler TÜRÇEK'in uluslararası kuruluşlarca tanınmasına ve o kuruluşlarda temsil edilmesine fırsat vermektedir.

Saygılarımızla

Ali İMİR
Yönetim Kurulu BaşkanıYÖNETİM KURULUMUZAli İMİR
Yönetim Kurulu Başkanı
baskan@turcek.org.tr
İsmail Yılmaz
Başkan Yardımcısı
Nihal Bozkurt
Üye (sekreter)Aysel Öztürk
Sayman
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil
Üye


Arzu Molu
Üye


Ayhan Kaçar
Üye