DEĞERLİ ÇEVRE DOSTU,

Bu sayfada, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu’na (TÜRÇEK) Kurumsal Üyelik gerçekleştirmek için bulunmaktasınız.  Çevreye ve doğaya olan duyarlılığınızdan dolayı sizleri kutlarız.  Katılımınız, çevre ve doğa koruma bilincinin artmasına, gezegenimizin küresel sorunlarının çözümüne güç ve anlam kazandıracaktır. Kurumsal üyeliğinizin gerçekleşmesi için; lütfen başvuru formundaki ilgili bölümleri tam ve doğru olarak doldurunuz.

Beyan ettiğiniz bilgilerin kurumunuza/kuruluşunuza ait olduğunun, yanlış ve yanıltıcı bilgilerden dolayı TÜRÇEK'in uğrayacağı zararlardan dolayı kurumunuza/kuruluşunuza  doğrudan rücu davası açabileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.

Kurumsal üyelik aidatınız, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6. fıkrası ve 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 89. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kurumumuza yapılan bağışlar, beyan edilen yıllık gelirin % 5’ini geçmemek kaydıyla “tamamı” yıllık gelirlerden indirilmektedir.

a. Kurumsal üyelik kamu kurum ve kuruluşları ile firmalar için geçerli bir üyeliktir.
    
b. Kurum ve kuruluşların üyelikleri,  yetkili tarafından atanan kişi vasıtasıyla temsil edilir,
    
c. Kurumsal Üyelik 1 bir yıl geçerlidir. Üyeliğini sonraki yıllarda devam ettirmek isteyen kurum ve kururluşlara yıllık aidat bedelinden %30 indirim yapılır. Üyelik aidatını ödemeyen kurumsal üyelerin üyeleği devam etmez.
    
d. Kurumsal Üyelilk aidat ödemeleri banka üzerinden yapılır,  alındı belgeleri TÜRÇEK tarafından kurum/kuruluş adına düzenlenir,
    
e. Kurumsal üyelere verilen Üyelik Sertifikası 1 (bir) yıl geçerlidir. Devam eden Kurumsal üyeliklerde sertifika her yıl yenilenir.
    
f. Kurumsal üye olacak kurum ve kuruluşların; üretim veya hizmetlerinin en az %50'nin  çevre ve doğa dostu olması ve kurumsal sosyal sorumluluk için ciddi ve samimi çalışmaları bulunması gerekir...
    
g. Kurumsal üyelik şartları uygun görülmeyen kuruluşların üyelik başvuruları kabul edilmez. Üyelik aidatı ödemiş olanların üyelik aidatı iade edilir.
    
h. Kurumsal üyeler çevre projelerini ve çevre eğitim projelerini uygulamada TÜRÇEK ile işbirliği yaparlar, destek ve danışmanlık alırlar. Kuruma banka hesabı dışında hiç bir ödeme yapılamaz. Banka hesabı dışında yapılan nakdi yardım ödemeleri, proje bütçeleri ve fidan ücretleri ödenmesinde meydana gelebilecek kayıplardan TÜRÇEK sorumlu değildir.

ı. Kurumsal Üyelik aidatı yıllık: 10.000 TL dir.  (Onbin Türk Lirası)


i. Üyeliği kabul edilen başvuruların kurumsal üyelik numarası verilen "Sertifika" üzerinde yer alır,
   
j.  Kurumsal Üyelik şartları TÜRÇEK Ana Tüzüğü’ndeki üyelik koşulların geçersiz kılmaz.

Üyelikten ayrılmak isteyen Kurumsal Üyeler; üyeliğinin iptal edilmesi ile ilgili talep yazısını baskan@turcek.org.tr adresine göndererek gerçekleştirmiş olurlar.

TÜRÇEK HESAP NUMARASI:   T.C. Ziraat Bankası Bahariye Şubesi, Şube Kodu: 0755 Hesap Numarası: 60657-5001
IBAN No: TR86 0001 0007 5557 1606 5750 01

Kurumsal Üyelik
Kurum Logosu
Üye No
(TÜRÇEK tarafından verilecektir)
Firma Adı
Faaliyet Alanı
Fatura Adresi
Vergi Dairesi
Vergi No:
Ticaret Sicil No
Telefon
E-Posta

Firmadaki Yetkilisi

Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Görevi
GSM Tel No
E-Posta
Bizi Nerden Duydunuz ?
Ödeme Şekli