Destek Olun!


Küresel ısınmanın giderek arttığı günümüzde, çevre politikaları daha çok önem kazanmaktadır. Toplumsal duyarlılık artmakta, üretimden tüketime tüm süreçler çevresel etkilerini sürdürülebilirlik ekseninde değerlendirmektedir. Aynı zamanda uluslararası kuruluşların hazırladıkları bilimsel raporlar hükümetlerin çevre politikalarıını oluşturmalarında önemli rol oynamaktadır.

Diğer yandan küresel çevre sorunlarının çözümüne destek  amacıyla kurulan çevre dernekleri de toplumu biliçlendirmek ve çevre politikalarını oluştumak için önemli çalışmalar yürütmektedir.  Ancak dernek veya vakıflar bu faaliyetlerinde toplumun "şeffaflık" ve" tarafsızlık" konunularındaki sınavını geçememektedir. Derenk ve vakıflara gerek destek verenlerin faaliyetleri, gerek  kaynağı, gerekse de kaynakları kullanılmasına yönelik şüpheler dernek ve vakıflara olan ilglyl azaltmaktadır.

Dernek ve Vakıfların arkasında duran bazı güçlerin gerçek olmayan, kurgulanmış çevre söylemleriyle  faaliyetlerinin önündeki kamusal engeli kaldırmak için çaba harcadıkları bilinmektedir. Bu kurumların içinde, politikacılar, sanatçılar, inkarcı bilim insanları, yöneticeler ve düşünce kuruluşları da yer almaktadır.

İşte, çevre bilincinin gelişmesi ve toplumsal direnişin kırılma noktasındaki bu oluşumlara dikkatle yaklaşılması gerekmektedir.

Kamu yararına kurulmuş bir kurum olan TÜRÇEK, bu zamana kadar hiç bir kurum ve kuruluşun, topluluğun veya görüşün sözcüsü olmamıştır. Gerçekleştirdiği tüm projelerde doğa ve çevrenin korunmasını her zaman ön planda tutmuş ve bunu çok önemli bir hedef olarak görmüştür.

TÜRÇEK, bugüne kadar çevre ve doğa dostu olmayan hiç bir üretim ve hizmetin bağış ve desteklerini kabul etmemiştir.  Ancak, faaliyetlerinin en az %50'si çevre ve doğa dostu ürün ve hizmetten oluşan kuruluşlarla da bu oranın yükseltilmesi için birlikte hareket etmektedir.

TÜRÇEK, kurumsal yapısı sektörel firmaların kurucularından oluşmaz. Mütevelli heyeti de yoktur. Bu nedenle bağımsız ve bağlantısız olarak TÜRKİYE'nin kamu yararına kurulmuş ilk çevre ve doğa koruma kuruluşudur. Kurulduğu 1972 yılından bugüne kadar saygınlığını muhafaza etmesinin tek sebebi işte bu kurumsal yapısı ve kararlılığıdır.

TÜRÇEK' e yapacağınız bağışlar ve destekler kurumun; çevre eğitimleri, bilimsel ve toplumsal araştırmalar, hukuk mücadeleleri, uluslararası katılımlar ve iç idame giderlerinde kullanılmaktadır.


Ayrıca, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6. fıkrası ve 193 sayılı 
 Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4.bendine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Kar amacı taşımayan, kamu yararına faaliyet gösteren TÜRÇEK'e şu şekilde destek olabilirsiniz:

NAKDİ YARDIM
T.C. Ziraat Bankası Bahariye Şubesi, Şube Kodu: 0755 Hesap Numarası: 60657-5001
IBAN No: TR86 0001 0007 5557 1606 5750 01

AYNİ YARDIM,
Para yerine her tür mal ile yapılan yardım,

EKİPMAN ve ARAÇ,
Kurumun ulaşımını kolaylaştıracak araç ve gereçler

GAYRİMENKUL
Kurumun çalışmalarını yürütecek, çevre kütüphanesi olabilecek taşınmazlar,