TÜRÇEK TEMSİLCİLİK ŞARTLARI
TÜRÇEK'de bölge veya il temsilcisi olacak çevre gönüllüleri ve oluşturacakları gönüllü üye çalışma grupları öncelikle  bireysel üyeliklerini gerçekleştirmeleri ve kurumun asil üyesi olmaları gerekmektedir. Üyelik işlemi kabul edilen temsilci adayının TÜRÇEK Genel Merkezi'ne şu belgeleri ulaştırması gerekmektedir:

- Özgeçmiş (eğitim, meslek,  çevre çalışmaları, yabancı dil ve kuruma yapabileceği katkılar yer almalı)
- Kimlik fotokopisi
- İkametgah belgesi
- İki adet vesikalık fotoğraf,
- Temsilcilik talebi için yönetim kurulu başkanlığına yazılmış dilekçe,
- Temsilcilik sözleşmesi


Başvuruda bulunan  çevre dostlarımızla yapacağımız görüşmeler sonucunda , il, ilçe,  temsilciliği ünvan ve yetkisi verilecektir.

TEMSİLCİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ
Temsilci olan arkadaşlarımız; bulundukları bölgelerde Kurumumuz  adına resmi kuruluşlar, yerel yönetimler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütürler, çevre sorunlarına karşı duyarlı yurttaşlarımızla örgütlenme çalışmaları gerçekleştirirler.

Bu çalışmalarla ilgili olarak; Kurum genel merkeziyle sürekli ilişki halinde olmaları gerekmektedir.
• Temsilcisi oldukları yerin çevresel özellikleriyle ilgili araştırmalar yapar, envanter, rapor, bilgi, fotoğraf  ve belgeleri düzenli, gerektiğinde acil olarak Kuruma ulaştırırlar

• Çevreye duyarlı, özverili ve aktif kişileri, yerel gönüllü kuruluşları TÜRÇEK çatısı altında biraraya gelmeye davet eder,
• Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik çevre eğitim programlarımızı yetkili olduğu bölgelerde yürütür.
• Özellikle özel önem ve değere sahip alanların gözcüsü ve yürekli bekçisi olmak,
• Kurum tarafından yürütülen veya yürütülecek projelere sahip çıkar, yeni projeler önerir,
• Varolan yeşil alanları korunması, yeni ormanlar, parklar, yeşil alanlar kurulması için çalışmalar yapar.
• Kurum çalışmalarını siyasi çalışmalarından kesinlikle ayrı tutması gerekir,
• Kurumsal çalışmalar kişisel çıkar, ün, nam, mal ya da para vaadetmeden yapılır,
• Vaadimiz, katkılarınızla şimdiki ve gelecekteki kuşaklara daha temiz, daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakabilmektir.