DEĞERLİ ÇEVRE DOSTU,Ülkemizde kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu STK'lar (non profit- non-governmental organization NGO) son yıllarda gerek Avrupa Birliği hibeleri gerekse çeşitli kanallardan gelen hibelerle sayısal olarak çok artmıştır. Diğer yandan toplumun bu kuruluşlara üye olma tercihi bu sayısal artışa oranla hiç değişmemiştir. Bu duruma neden olarak; STK'ların bürokrat yapılanmaları, organizasyon dinamiği ve kaynakların şeffaf olarak açıklanmaması gösteriliyor.

Bu güven ortamının sağlanamaması toplumun çevre konusundaki yapıcı ve katılımcı duyarlılığını kontrolsuz bir güç olarak temelsiz ve dayanaksız sokak olaylarına dönüştürmüştür. Ancak,TÜRÇEK gibi köklü, şeffaf ve çevre konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiş dernek ve vakıflar çevre politikalarının oluşmasında büyük mücadele vermaktedir.

 Bu sayfamızda gelen maillerde en sık sorulan sorularınıza cevap vermek istiyoruz;

,

Türçek çevre ve doğa koruma konularında hangi çalışmaları yürütmektedir?TÜRÇEK: Ana tüzüğünde belirtilen; çevrenin her türlü (hava,kara, su) kirliliğinin önlenmesi, doğal varlıkların ve yaşama ortamlarının korunmas, küresel ısınmanın yavaşlatılması, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, karbon ayakizinin azaltılması, biyoçeşitliliğinin korunması, silvikültür, ekelojik yaşam eğitimleri, ekolojik okullar, çevre eğitimi, atık yönetimi, sulak alanlar, denizel ve karasal ekosistemlerin korunması, erozyanla mücadele, doğal ve ekolojik felaketler sonrasında yaşam alanlarının ve toplumsal rehabilitasyon, yetişkinler ve öğrenciler için gıda güvenliği ve kamu sağlığına yönelik çalışmalar için, ülkemizde geçerli olan yasalar ve mevzuat doğrultusunda çalışmalar yapar.TÜRÇEK'in arkasında hangi kuruluşlar var? Kimlerden destek alıyor?Öncelikle belirtmek isteriz ki TÜRÇEK Kamu yararına kurulmuş bir kurum statüsündedir. Kurulduğu 1972 yılandan günümüze kadar hiç bir kuruluşun, siyasi görüşün ve düşüncenin savunucusu olmamıştır. Kaynağını toplumun destek ve bağışlarından sağlamıştır. Bundan dolayı mütevelli heyetimiz hiç olmamıştır. En büyük destekçilerimiz gezegenin durumundan ve gelecek nesillerden sorumlulk duyan bireyler ve üyelerimizdir.TÜRÇEK neden çok bilinmiyor?Kamu yararına kurulmuş bir kurum olan TÜRÇEK, kuruluş amacı ve yasalar çerçevesinde eylemden çok eğitime ve ağaçlandırmaya önem vermiştir. Doğa ve çevrenin tahrip edilmesine bilimsel raporları ve hukuki dayanakları temel alarak yönetimleri uyarmış, düşüncelerini hukuki alanlara taşıyarak mücadelesini sürdürmüştür. Böylece, kurulduğu yıldan bu güne bir çok yönetim değişmiş olsada bu kararlılık hiç bir zaman değişmemiştir. TÜRÇEK, her zaman sokak eylemlerini dikkatle izlemiş ve bilimsel ve hukuksal dayanağı olan etkinliklerde değişik sivil toplum kuruluşlarıyal birlikte hareket etmiştir. Günümüzde yerel doğa/çevre sorunları giderek daha karmaşık ve küresel bir durum almıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda çeşitli oluşumların düşüncelerini sokak eylemlerine de dönüştürmüştür.

Yönetim Kurulumuz gelişen bu olayları yakından takip etmektedir. Kendi üye ve gönüllüleriyle büyük ve köklü bir kurum misyonu ve vizyonu taşıyan TÜRÇEK, sosyal, ekonomik ve bilimsel temelli yaklaşımlarla hareket etmeyen çözüm önermeyen hiç bir hareketin destekçisi olmamıştır.

TÜRÇEK'e üye olduktan sonra ne oluyor? Üyeler sadece aidat ödeyen birer gönüllü mü?Üyelik, sivil toplum kuruluşları için önemli bir aidiyet konusudur.TÜRÇEK için de üyelik oluşumu önemli bir unsurdur. Özellikle "kamu yararını dernek statüsü"nde olması nedeniyle temsilin de toplum tarafından olması gerekmektedir. Bu çevreye ve doğaya saygılı insanların, duyarlı, katılım sağlayabileceği ve katkı koyacağı önemli bir ölçüdür.

TÜRÇEK her yeni yönetim değişiminde daha ileri adımlar atmıştır. Kurum güncel sorunların çözümüne göre yeniden yapılanmış ve sorunların çözümünde önemli adımların atılmasında etkili rol oynamıştır.

Kurulduğu günden beri ilkelerinden asla taviz vermemiş ancak, gelişen, değişen ve artan çevre sorunları karşısında hedefini daha da genişletmek zorunda kalmıştır.

Bugün TÜRÇEK küresel sorunların hemen hemen her alanında etkisini ve çözüm odaklı baskısını giderek artırmıştır. 

Üyeler ve gönüllülerle belli zamanlarda biraraya gelerek küresel sorunların konuşulduğu önemli toplantılar ve interaktif iletişim ile yeni dönemde daha ileri adımlar atılacaktır. TÜRÇEK üyeleriyle sık sık biraraya gelen tek çevre kurumudur.TÜRÇEK'e nasıl katkı sağlayabilirim? Bir görev alabilir miyim?Öncelikle TÜRÇEK, mütevelli heyeti olan bürokrat bir yapı değildir. Her üye ve gönüllü kendi bölgesindeki sorunları TÜRÇEK'e ulaştırarak konunun yasal zeminde çözülmesi için bilimsel ve hukuki destek verebilir. Bölge temsilcisi olarak yetenek ve bilgisi doğrultusunda TÜRÇEK'deki farklı kurullarında gönüllü olarak doğa korumaya, toplumsal bilincin artmasına katkı ve destek verebilir.